เพลง

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 3 วันที่ 19 พ.ย.2552


อาจารย์ได้สนทนา ในเรื่อง ส่งงานในทาง E-Mail ให้อาจารย์ แต่นักศึกษาไม่มีงานส่งอาจารย์จึงให้ส่งพฤหัสหน้า และสนทนาเรื่องสังเกตการสอนในโรงเรียนต่างๆว่าควรทำอย่าง เช่น การแต่งการที่ถูกระเบียบ การสังเกตุการสอนนักศึกษาควรเก็บข้อมูลด้วยการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ หรือการจดบันทึก และ อาจารย์ได้ให้นักศึกษา ร้องเพลงที่ตนร้องได้ และอาจารย์ได้สอนร้องเพลง บรรยากาศในการเรียนวันนี้ก็สนุกค่ะ คอมก็ยังช้าเหมือนเดิม

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 2 วันที่ 12 พ.ย.2552วันนี้อาจารย์ได้แบ่งกลุ่ม 4-5 คน ดิฉันได้เรื่อง จิตวิทยาการเรียนรู้ อาจารย์ให้หาข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และ อาจารย์ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันหาข้อมูล จากนั้นก็ส่งข้อมูลของตน ให้ตัวแทนของกลุ่ม ทาง E-Mailสำหรับ บรรยากาศในห้องก็เครียดเพราะเราต่างหางานกันค่ะคอมก็ช้ามากค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 6 พ.ย. 2552)

วันนี้เป็นการเรียนการสอนในคาบแรก อาจารย์ได้ อธิบายเกี่ยวกับรายวิชา
และให้นักศึกษาทุกคนสร้าง Blog ขึ้นมาอีก 1 Blog เพื่อเป็นแฟ้มสะสมผลงาน

การเปิด Blog ใหม่ ในวิชานี้ ก็เคยทำมาแล้วแต่จำไม่ค่อยได้ก็ถามเพื่อนก็จำได้
เนื่องจาก ดิฉันเคย ทำ Blog มาแล้ว ในวิชาที่ผ่านมา ซึ่งเรียนกับ อาจารย์จินตนา เช่นกัน

บรรยากาศ ในการเรียนในคาบนี้ อาจารย์ก็น่ารัก เป็นกันเองเหมือนเดิมคะ